İyonize Antioksidan Altıgen “Gerçek” Canlı Su Nedir?

altigen-canli-su

Suyun hem moleküler olarak küçültülmüş ve altıgen yani “şifalı” hale getirilmiş olması, hem de antioksidan içerik kazanarak “CANLANMIŞ” olması yani eksi milivolt ORP değerlerine geçmesi için suyu ionize etmek gerekir. Bu da sadece İYONİZER cihazları ile mümkündür.

TIBBİ literatürde elektroliz ünitesi olan su iyonizerlerinin ürettiği “CANLI SU” Kangen Water®️ içme suyu -400mV ORP değeri ile, taze sıkılmış portakal suyundan 5-10 kat daha yüksek “eksi ORP” değerlerine sahip, süper antioksidan bir sudur..

Strong Kangen Water®️ ise içme suyu olmayıp, yaklaşık -850mV ORP değeri ile güçlü bir solvent özelliği ile yağ çözücü ve sebzelerin meyvelerin üzerindeki pestisit gibi kanserojen ilaçların arındırılmasında kullanılır.

Antioksidanlar, vücudun ürettiği dengesiz moleküllerin ve serbest radikallerin sağlıklı hücrelere verdiği zararı önlerler.

Özetle, iyonize antioksidan yani “CANLI” bir su, vücudumuzda hastalıklara hatta kansere neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getiren silahımızdır.

Suyun gümüş kaşıkla karıştırılması, içine kuvars taş atılması, toprak testi de bekletilmesi, içine çam çırası koyulması, güneş ışığına tutulması, bardaktan bardağa boşaltılması, suya dua olunması suyun yeniden yapılanmasına yani moleküler yapısının küçülmesine vesile olur. Bu da suyun emilimine hızlandıracak vücudu daha az yoracaktır. Ancak suyun ORP değeri pozitif eksende örneğin +300 mV dan aşağıya bir miktar düşecek fakat bilimsel anlamda eksi değerlere geçemeyecektir. Yani yeniden yapılandırılmış su her zaman canlı su demek değildir. Canlı su diyebilmek için ORP değerlerinin eksi olması ve antioksidan özellik taşıması gerekmektedir. Dolayısıyla Yukarıdaki palyatif yöntemlere canlandırma değil yeniden yapılandırma yöntemleri demek doğru terminoloji olacaktır.

Suyun gerçek ve bilimsel olarak canlandırılabilmesi için mekanik yöntemler değil sadece yüksek enerji beslemesi olan, platin kaplı titanyum plakaları ile güçlü elektromanyetik alan yaratan elektroliz üniteleri yani su iyonizerleri kullanılmalıdır.

İyonizerlerin canlı su üretmesi dışında doğadaki canlı su ise gökten gelen kar-yağmur ile kaynağından çıkan sudur. Yeraltından çıktıktan sonra şişelenen veya bekleyen su havayla temas ettiği için yaklaşık 8-10 saat sonra tamamen okside olur ve artı ORP değerlerine geçerek canlılığını tamamen yitirir, ölü / okside su olur.

Online Kayıt