İletişimde Var Olma

Daha sağlıklı, iyi ve tatminkâr bir yaşam için kendimizle ve çevremizle sağlıklı iletişim ne kadar önemli ise, kendimizi ve karşımızdakini duymak ve görmek o kadar gereklidir. Bu çalışma ile alıştığımızın dışında başka ve daha sağlıklı bir iletişim nasıl olabilir sorusuna cevaplar verilmesi amaçlanmaktadır.

Online Kayıt